Programy

c) Ochrona konkurencji i konsumentów

Fundacja Honeste Vivere udziela swojego wsparcia również w zakresie ochrony praw konkurencji i konsumenta. W dzisiejszych czasach nieskrępowanego rozwoju globalnych korporacji i postępującej koncentracji kapitału ochrona praw najsłabszych uczestników rynku jakimi są konsumenci nabiera szczególnego znaczenia. Pomimo, że prawo gwarantuje szeroki wachlarz ochrony praw konsumenta to świadomość społeczna i wiedza w zakresie posiadanych uprawnień jest na bardzo niskim poziomie, co jest niestety częstokroć wykorzystywane przez nieuczciwych przedsiębiorców. Fundacja za cel postawiła sobie zwiększenie świadomości prawnej konsumentów, gdyż wyłącznie dzięki wiedzy odnośnie przysługujących uprawnień, konsumenci są w stanie uczestniczyć w wolnym rynku na równych zasadach z przedsiębiorcami.

W zakresie ochrony praw konkurencji i konsumenta Fundacja oferuje:

  • organizacje warsztatów dla ludności; szkolenia przygotowane przez prawników specjalizujących się w ochronie praw konkurencji i konsumenta, mają na celu zaznajomienie uczestników z przysługującymi im uprawnieniami oraz obowiązkami przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami; w trakcie warsztatów uczestnicy poznają możliwości polubownego, jak i sądowego dochodzenia swoich praw oraz wiedzę w zakresie instytucji, w których mogą uzyskać niezbędną pomoc.
  • organizacja konsultacji telefonicznych i interaktywnych; dzięki konsultacjom zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na trapiące ich pytania oraz uzyskać pomoc prawną i wsparcie w sytuacji gdy doszło naruszenia ich praw.