Programy

b) Pomoc prawna dla potrzebujących

Niejednokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Jednak skorzystanie z płatnej porady często przekracza możliwości finansowe danej osoby. Mając na uwadze sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Fundacja Honeste Vivere opracowała i wdraża program pomocy prawnej dla potrzebujących.
W ramach programu prawnicy współpracujący z Fundacją udzielają bezpłatnych porad prawnych, udzielają pomocy przy sporządzaniu pism procesowych, służą pomocą przy dochodzeniu roszczeń. Zainteresowani mogą otrzymać praktyczne informację jak chronić swoje interesy oraz gdzie zwrócić się po pomoc w wypadku ich zagrożenia.
Pomoc prawna jest udzielana w formie konsultacji stacjonarnych, telefonicznych oraz interaktywnych z wykorzystaniem popularnych komunikatorów internetowych.