Programy

a) Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne

Fundacja Honeste Vivere obejmuje swoim wsparciem również przedsiębiorców obejmując opieką w szczególności mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Udzielanie wsparcia prawnego przedsiębiorcom ma na celu zwiększenie konkurencji oraz wzmocnienie potencjału ich przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności uczestników rynku, wzmocni konkurencyjność całej gospodarki, co w rezultacie pozwoli zmniejszyć dystans ekonomiczny i społeczny w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów.
W ramach działań skierowanych do przedsiębiorców Fundacja organizuje cykle warsztatów i szkoleń dotyczących istotnych kwestii prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw. Obejmują one informacje z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, informacje z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczące zobowiązań, prawa administracyjnego w tym zagadnienia z zakresu praw ochrony konkurencji, a także prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.
W ramach warsztatów przedsiębiorcy dowiadują się również jak dochodzić swoich praw, zarówno na drodze polubownej jak i sądowej oraz w jakich instytucjach mogą uzyskać niezbędną pomoc.
Jednocześnie Fundacja ułatwia wsparcie doradcze w konkretnych problemach poprzez współpracę z kancelariami prawnymi.