Programy

a) Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie prawne »

Fundacja Honeste Vivere obejmuje swoim wsparciem również przedsiębiorców obejmując opieką w szczególności mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Udzielanie wsparcia prawnego przedsiębiorcom ma na celu zwiększenie konkurencji oraz wzmocnienie potencjału ich przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności uczestników rynku, wzmocni konkurencyjność całej gospodarki, co w rezultacie pozwoli zmniejszyć dystans ekonomiczny i społeczny w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów...

b) Pomoc prawna dla potrzebujących »

Niejednokrotnie w życiu zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Jednak skorzystanie z płatnej porady często przekracza możliwości finansowe danej osoby. Mając na uwadze sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, Fundacja Honeste Vivere opracowała i wdraża program pomocy prawnej dla potrzebujących...

c) Ochrona konkurencji i konsumentów »

Fundacja Honeste Vivere udziela swojego wsparcia również w zakresie ochrony praw konkurencji i konsumenta. W dzisiejszych czasach nieskrępowanego rozwoju globalnych korporacji i postępującej koncentracji kapitału ochrona praw najsłabszych uczestników rynku jakimi są konsumenci nabiera szczególnego znaczenia...

d) Fundacja Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów »

Fundacja Honeste Vivere oferuje wsparcie działań powiatu na polu ochrony praw konkurencji i konsumenta. Naszym celem jest wspieranie i uzupełnianie działalności powiatowego rzecznika konsumentów w zakresie i w formach zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami powiatów...

e) Niesienie prawnej i psychologicznej pomocy ofiarom wypadków drogowych »

Fundacja Honeste Vivere za cel swojego działania postawiła sobie niesienie prawnej, finansowej, rzeczowej i psychologicznej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia. Pomocy poszkodowanym udzielać będą współpracujący z Fundacją prawnicy, psychologowie oraz specjaliści z dziedziny komunikacji i wypadków drogowych...