O fundacji

Fundacja Honeste Vivere jest ogólnopolską organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Głównym celem naszej działalności jest kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz krzewienie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Nasze działania skierowane są m.in. do osób fizycznych, w szczególności do grup społecznych o najsłabszym dostępie do usług prawniczych. Dzięki wsparciu merytorycznemu prawników współpracujących z Fundacją prowadzimy działalność edukacyjną i konsultacyjną dzięki czemu zapewniamy równy start i wyrównujemy szanse na rynku.